Patrón de Embarcacións de Lecer (PEL)

ATRIBUCIÓNS:

  • Goberno de embarcacións de ata 15 metros de eslora.
  • Navegación ata 12 millas náuticas desde a costa.
  • Navegación interinsular nos arquepélagos de Baleares e Canarias.
  • Goberno de motos acuáticas.

REQUISITOS:

  • Requírese unha idade mínima de 18 anos.
  • Aprobar o exame teórico.
  • Prácticas de radiocomunicacións de 12 horas con simuladores do S.M.S.S.M.
  • Prácticas de 16 horas de navegación e seguridade.
  • Prácticas de navegación a vela de 16 horas (obrigatorias para gobernar veleiros).