Na actualidade a xunta directiva está compoosta por:

  • Presidente: Don Jesús Babío López
  • Vicepresidente: Don Ramón Rodríguez Batalla
  • Secretario: Don Alberto Torreiro Santiso
  • Tesorero: Don Manuel Escuris Pardavila
  • Comodoro: Don Marcelino Herbón España
  • Vogal: Don Jesús Lojo Alcalde
  • Vogal: Don Carlos A. Romero Yáñez
  • Vogal: Don José Antonio Casas Araujo
  • Vogal: Don Daniel Torres Fernández