Na actualidade a xunta directiva está compoosta por:

  • Presidente: Don Carlos A. Romero Yáñez
  • Vicepresidente: Don Antonio Orois Valiño
  • Secretario: Don Ángel Pérez Fernández
  • Vogal: Don Jesús Lojo Alcalde
  • Vogal: Don Manuel Escuris Pardavila
  • Vogal: Don Enrique Manuel Triñanes Buceta
  • Vogal: Don José Antonio Casas Araujo