Licencia de Navegación (“Titulín”)

ATRIBUCIÓNS:

  • Goberno de embarcacións de ata 6 metros de eslora con potencia de motor adecuada segundo fabricante.
  • Navegación diurna desde un porto ou lugar de abrigo ata 2 millas.
  • Permite o goberno de motos acuáticas.

REQUISITOS:

  • 2 horas teóricas + 4 horas prácticas.
  • Idade mínima de 18 anos ou 16 con autorización paterna ou titor legal.
  • Se se posúe o titulín so se realizará a parte práctica (4 horas).