Patrón de Navegación Básica (PNB)

ATRIBUCIÓNS:

  • Goberno de embarcacións de recreo de ata 8 metros de eslora a motor ou vela.
  • Zona de navegación ata 5 millas náuticas da costa.
  • Goberno de motos acuáticas.

REQUISITOS:

  • Idad mínima 18 anos ou 16 anos con autorización paterna ou titor legal.
  • Aprobar o examen teórico.
  • Prácticas de radiocomunicacións de 4 horas con simuladores do S.M.S.S.M.
  • Prácticas de 8 horas de navegación e seguridade.
  • Prácticas de vela de 16 horas (obrigatorias so para veleiros).